Vörur

Tepokar
Tepokar

Tepokar

2.000 kr

Hamingjute, 100gr
Hamingjute, 100gr

Hamingjute, 100gr

950 kr

Bancha, 100gr
Bancha, 100gr

Bancha, 100gr

1.350 kr

Jarðaberja & Hindberjate, 100gr
Jarðaberja & Hindberjate, 100gr

Jarðaberja & Hindberjate, 100gr

950 kr

Eplate, 100gr
Eplate, 100gr

Eplate, 100gr

950 kr

Ofurte, 100gr
Ofurte, 100gr

Ofurte, 100gr

1.350 kr

Darjeeling, 100gr
Darjeeling, 100gr

Darjeeling, 100gr

1.350 kr

Mangó & félagar, 100gr
Mangó & félagar, 100gr

Mangó & félagar, 100gr

1.350 kr

Gunpowder, 100gr
Gunpowder, 100gr

Gunpowder, 100gr

1.350 kr

English Breakfast, 100gr
English Breakfast, 100gr

English Breakfast, 100gr

950 kr

Kamillu Te, 50gr
Kamillu Te, 50gr

Kamillu Te, 50gr

580 kr

Vatnsmelónu & mintu te, 100gr
Vatnsmelónu & mintu te, 100gr

Vatnsmelónu & mintu te, 100gr

1.350 kr

Rabarbara te, 100gr
Rabarbara te, 100gr

Rabarbara te, 100gr

1.350 kr

Piparmyntute, 25gr
Piparmyntute, 25gr

Piparmyntute, 25gr

500 kr

Jasmínte, 100gr
Jasmínte, 100gr

Jasmínte, 100gr

950 kr